BOZP a PO

Školení zaměstnanců a vedoucích z bezpečnosti práce a PO

Školení řidičů

Školení řidičů služebních vozidel tzv. referentů, školení řidičů VZV

Další školení

Dodavatelská školení (práce ve výškách, obsluha TNS, práce s křovinořezem apod.)

Nabídka školení

V jednotlivých městech v okolí Brna provádíme kvalifikované školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,nebo dalších školení dle domluvy s využitím moderních vzdělávacích přístupů a audiovizuálních prezentací. Školení BOZP probíha nejčastěji v Brně, Tišnově, Kuřimi, Velké Bíteši na pracovišti klienta v čase dle domluvy.

Klient obdrží osnovu školení s presenční listinou. Školení BOZP je provedeno dle aktuálně platných předpisů, vnitropodnikových dokumentů se zaměřením na činnost zákazníka.

Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO

Právní předpisy, používání OOPP, rizika , manipulace s břemeny, lékařské pohlídky a další.

Školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO

Právní předpisy a povinnosti vztahující se k vedoucím zaměstnancům.

Školení řidičů služebních vozidel

Zákon o pozemních komunikacích, postup při nehodě, povinná výbava, videa Besip a pod.

Odborná příprava požární hlídky

Preventivní a represivní činnosti PPH. Postup v případě požáru. Použití hasících přístrojů.

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Opakované a základní školení řidičů VZV. Prevence nehod, ČSN a videa k probírané problematice.

Školení preventisty požární ochrany

Kontroly preventisty na pracovišti, kontrola bezp. značení, únikových cest, prostředků požární ochrany a vyvěšené dokumentace.

školení BOZP Tišnov

Speciální školení

Poskytování první pomoci, práce ve výškách, obsluha TNS, obsluha křovinořezu, motorové pily, obsluha plynových a zdvihacích zařízení.

Práce ve výškách

Práce ve výškách s lanovým přístupem. Provádí oprávněná osoba s kvalifikací.

Obsluha zahradní techniky

Obsluha křovinořezu, zahradní sekačky, plotostřihu, motorového fukaru. Provátíme v rámci našich služeb.

Školení revizními techniky

Obsluha tlakových, plynových a zvedacích zařízení.