Požární ochrana

Služby požární ochrany
v Brně, Tišnově, Kuřimi, Velké Bíteši a okolí

Další významnou oblastí našeho působení je požární ochrana na pracovišti.

Nabízíme zpracování a stálou aktualizaci dokumentace požární ochrany, kontroly pracoviště, předepsanou dokumentaci dle požárního nebezpečí (př. organizační směrnici, požární řády, požární poplachové směrnice, příkaz ke svařování apod.).
Provádíme začlenění činností, školení zaměstnanců a kontrolu pracoviště.


Dokumenty na pracovišti bez zvýšeného požárního nebezpečí

  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
  • Požární poplachové směrnice
  • Školení zaměstnanců
  • Doklady o kontrole hasících přístrojů

Pomoc při kontrolách HZS

Našim paušálním zákazníkům (BOZP a PO ve městěch Brno, Tišnov, Kuřim, Velká Bíteš) asistujeme při kontrolách Hasičského záchranného sboru - státního požárního dozoru, provádíme aktualizaci dokumentace požární ochrany, prověrky pracoviště, zápisy do požární knihy, kontroly požárních dveří, nouzového osvětlení apod.


Dokumenty na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím

Pracoviště posuzuje odobrně způsobilá osoba v PO dle zákona o požární ochraně § 4 odst. 2, nebo požárně bezpečnostního řešení stavby.

Dokumentace o začlenění

Organizační směrnice

Požární řád

Požární evakuační plán

Školení zaměstnanců PO

Školení požární hlídky

Školení preventisty PO

Přehled věc.prostředků a PBZ

Doklady o kontrole hasících přístrojů

Doklady o kontrole PBZ

Záznamy o kontrolách HZS

Požární kniha